Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

22:09
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami

November 13 2017

21:35
7157 5f16 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadobby dobby
21:28
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
21:23
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
21:22
21:20
4629 9567 500
Winona Ryder
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

November 12 2017

20:53
Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.
— Jeanette Winterson - "Płeć wiśni"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaemtezmazupe emtezmazupe
20:53
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą moc.
— Haruki Murakami
20:50

November 11 2017

13:39
4318 dede
13:35
4065 04af
Reposted fromwagabunda wagabunda viacitiesofnight citiesofnight

November 07 2017

20:20
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadesperateee desperateee
19:43
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
19:40
8674 bd85
Reposted frombatgirl batgirl viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:37
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajethra jethra
19:37
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka viabezimienna23 bezimienna23

November 06 2017

18:49
6601 de2a
Reposted fromvstane vstane viasweetchocolate sweetchocolate

November 05 2017

22:44
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viacitiesofnight citiesofnight

November 04 2017

18:22
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
18:21
9436 7b11 500
Reposted fromkaiee kaiee viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl